Miljøret

Hoff Advokatfirma yder højt specialiseret rådgivning inden for miljøret. Hoff Advokatfirma bistår virksomheder, private og offentlige myndigheder i sager om planlægning, naturbeskyttelse, landbrug, affaldsregulering, vindmøller, industri og forurening mv. Kontakt Hoff Advokatfirma i Vejle for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Almene boliger

Hoff Advokatfirma i Vejle rådgiver kommuner og boligorganisationer i sager om almene boliger, herunder om udførelsen af tilsynet, godkendelsessager, nybyggeri, renovering, kommunegaranti, finansiering, drift og vedligeholdelse mv. Rådgivningen bygger på praktisk erfaring med den almene boligsektor og tilsynet.

Planlov og byggeri

Hoff Advokatfirma yder specialiseret rådgivning inden for planlægning og byggeri. Hoff Advokatfirma bistår med sager om placering af virksomheder, lokalplanbestemmelser, dispensationssager, påbud og forbud, klagesager for nævnet mv. Kontakt Hoff Advokatfirma for en uforpligtende drøftelse af din sag.